popup

ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านอุดมสุข หมู

วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดโครงการอ...

สนง.เกษตร อ.สีชมพู รับบริจาคข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ และนำส่งสำนักงานเกษตรจังหวัดขอน

วันที่ 26 มกราคม 2560 สนง.เกษตร อ.สีชมพู รับบริจาคข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ และนำ...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) เข้าร่วมการ

วันที่ 25 ม.ค. 60 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำน...

สถานีพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอสีชมพู ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ไถกลบฟางและตอซังพืช

วันที่ 23 และ 24 ม.ค.2560 สถานีพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอสีชมพู ได้ดำเนินกิจกรร...

นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโค

วันที่ 12 มกราคม 2560 นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิตให้ก...

ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานจัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวง

วันที่ 10 มกราคม 2560 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานจัดอบรมเกษตรกรโครงก...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู เข้าร่วมประชุมโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการ

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู เข้าร่วมประชุมโครงการสนับ...

นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านดงลา

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอ ย...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...