ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสัก

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมวาง...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู เจ้าหน้าที่ทุกคน ปรับปรุงป้ายสำนักงานเกษตรอำเภอ ปลูกต้

วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู เจ้าหน้าที่ทุกคน ปรับปรุงป้ายสำน...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.สุนันทา กิจบุญชู นวส.ชำนาญการ เป็นผู้ดำ

วันที่ 15 ตุลาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.สุนันทา กิจบุญชู ...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ชำนาญการ เ

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิ...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) ดำเนินกา

วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหม...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ 91

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมป...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโคร

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ประชุมติ...

สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 ก.ย.60 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้อ...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...