ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพ

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินโครงการ 9101 ต...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับ

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรก...

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ในชุมชนสีชมพู ต.สีชมพู

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดงานโครงการ 9101 ...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นักวิชาการส่ง

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์...

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นายสามารถ ปิ่นเมือง ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานการประชุมค

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นายสามารถ ปิ่นเมือง ปลัดอำเภออาวุ...

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ประธานเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพ

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ประธานเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นายเฉลียว จันทะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษ

วันที่ 7 สิงหาคม 2570 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นายเฉลียว จันทะวงค์ นั...

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ประธานเปิดตัวโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพั

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ประธานเปิดตัวโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...