ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ประธานพิธีเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ประธานพิธีเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู ติดตามการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู ติดตามการดำเนินโครงการ 9101 ตา...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู...

อำเภอสีชมพู จัดอบรมการทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 อำเภอสีชมพู จัดอบรมการทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ...

สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู จ่ายปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ตามโครงการส่งเส

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู จ่ายปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart ...

สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพีย

วันที่ 13-14 ก.ค. 60 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษต...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร โค...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยนายสุจินต์ สุภาเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยนายสุจินต์ สุภาเส นักว...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...