ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดงานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านโนนหว้านไฟ หมู่

วันที่ 21 กันยายน 2560 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดงานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมอบหมายให้ น.ส.สุนันทา กิจบุญชู น.ส.เทวา คำกลอง

วันที่ 20 กันยายน 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมอบหมายให้ น.ส.สุนันทา กิจบ...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ชำนาญการ เ

วันที่ 14 กันยายน 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อ...

สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับนายพลศักดิ์ มีศรี ประมงอำเภอสีชมพู มอบปัจจัยการผลิต(ลูกพันธุ์ปลานิล,

วันที่ 13 ก.ย. 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับนายพลศักดิ์ มีศรี ประมงอำเภอสีชมพู...

น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู เข้าร่วมสัม

วันที่ 11 - 13 กันยายน 2560 น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงาน...

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพ

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที...

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพ

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินโครงการ 9101 ต...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับ

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรก...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...