ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา (นวส.) ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามโครงก

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา (นวส.) ดำเนินก...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.นิภาภรณ์ ดู่ป้อง (นวส.ชำนาญการ) ดำเนินก

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.นิภาภรณ์ ดู่ป้อ...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) ดำเนินการ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (...

นางนิศานาถ คำกุณา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายจากเกษตรจังหวัดขอนแก่น ให้นำคณะทำงานติดตามและ

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 นางนิศานาถ คำกุณา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายจากเกษตรจังหวัดขอ...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา (นวส.) ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามโครง

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา (นวส.) ดำเนินก...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมจ

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงา...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวนิภาภรณ์ ดู่ป้อง นักวิชาการส่งเ

14 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวนิภาภรณ์ ดู่ป้...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ชำนาญการ เ

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

วิดิทัศน์ ความรู้การเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู

     
 
แนะนำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร อำเภอสีชมพู
  ฐานเรียนรู้ ศพก. หลักสูตร จุลินทรีย์หน่อกล้วย
     
   
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกระบือและเกษตรผสมผสานบ้านสันติสุข ม.6 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น (หมู่บ้านอนุรักษ์กระบือไทย)