ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายวิเชียร คำลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนา

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายวิเชียร คำลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมคณะเจ้...

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูจัดการอบรมและจัดสอบ เกษตรกรผู้ใช้สารเคมี 3 สาร. พาราคว

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูจัดการอบรมและจัดสอบ เกษตรกรผู้ใช้สารเคมี 3 สาร. พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอไพริฟอส ณ ศาลาประชาคมบ้านวังขอน...

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวเทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการ อ

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวเทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการ อบรมถ่ายทอดความรู้ตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชน...

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูจัดการอบรมและจัดสอบ เกษตรกรผู้ใช้สารเคมี 3 สาร. พาราควอ

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูจัดการอบรมและจัดสอบ เกษตรกรผู้ใช้สารเคมี 3 สาร. พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอไพริฟอส ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสำรา...

3 ตุลาคม 2562 ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู โดย นางสาวสุนันทา กิจบุญชู (นวส.ชำนาญการ) นางสาวนิ

3 ตุลาคม 2562 ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู โดย นางสาวสุนันทา กิจบุญชู (นวส.ชำนาญการ) นางสาวนิภาภรณ์ ดู่ป้อง และนางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา ดำเนินงาน...

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวเทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการ อบ

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวเทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการ อบรมถ่ายทอดความรู้ตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิ...

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวเทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการ อบ

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวเทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการ อบรมถ่ายทอดความรู้ตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิ...

วันที่ 28 กันยายน 2562 นางสาวเทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการ อบรมถ่ายทอดควา

วันที่ 28 กันยายน 2562 นางสาวเทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการ อบรมถ่ายทอดความรู้ตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด(ไกลโฟเซต พ...

วันที่ 27 ก.ย. 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีชมพู สำนักง

วันที่ 27 ก.ย. 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีชมพู สำนักงานประมงอำเภอสีชมพู และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ...

วันที่ 25 กันยายน 2562 นางสาวเทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการ อบรมถ่ายทอดควา

วันที่ 25 กันยายน 2562 นางสาวเทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการ อบรมถ่ายทอดความรู้ตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด(ไกลโฟเซต พ...