ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ปฏิบัติการ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มส่งเสร...

ว่าที่ ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) และ น.ส.อัญริน

วันที่ 9 พ.ค. 60 ว่าที่ ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) และ น.ส.อัญรินทร พิมพ์อิทธิภัทร (นวสปฏิบัติการ)...

ว่าที่ ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) นำ อกม.5 คน เข้าร่วมการอบรมเพื่

วันที่ 5 พ.ค. 60 ว่าที่ ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) นำ อกม.5 คน เข้าร่วมการอบรมเพื่อจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล(lFPP) ณ ...

ว่าที่ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) น.ส.สุนันทา กิจ

วันที่ 4 พ.ค. 60 ว่าที่ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) น.ส.สุนันทา กิจบุญชู (นวส.ชำนาญการ) และ น.ส.ณัฐช...

ว่าที่ ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) และ น.ส.สุนันท

วันที่ 3 พ.ค. 60 ว่าที่ ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) และ น.ส.สุนันทา กิจบุญชู (นวส.ชำนาญการ) ออกติดต...

ว่าที่ ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) น.ส.อัญรินทร์

วันที่ 28 เม.ย. 60 ว่าที่ ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร(นวส.) และ น.ส.ณั...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ปฏิบัติการ

วันที่ 27 เมษายน 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ปฏิบัติการ ออกหน่วยให้บริการด้านการเก...

สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู โดย น.ส. เทวา คำกลอง นวส.ชำนาญการ น.ส.สุนันทา กิจบุญชู นวส.ชำนาญการ และ น

วันที่ 27 เมษายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู โดย น.ส. เทวา คำกลอง นวส.ชำนาญการ น.ส.สุนันทา กิจบุญชู นวส.ชำนาญการ และ น.ส.นัฐชา แจ่มปัญญา ดำเนินก...

ว่าที่ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง นวส.ชำนาญการ นำประธานศูนย์ข้าว

วันที่ 20 เม.ย.60 ว่าที่ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง นวส.ชำนาญการ นำประธานศูนย์ข้าวชุมชนโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบว...

สนง.เกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับคณะทำงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม จังหวัดขอนแก่น ปี2560 ณ ศาลา

20 เม.ย.2560 สนง.เกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับคณะทำงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม จังหวัดขอนแก่น ปี2560 ณ ศาลากลางบ้านโสกหาด ม.9 ต.วังเพิ่ม เพื่อชี...