ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

แนะนำสำนักงาน

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู

 

 

ตั้งอยู่ที่เลขที่ 241 หมู่ที่ 10 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220

โทรสำนักงาน : 043-399022 , 043-399111 

Email : kk_srichompu@doae.go.th

 

 

 

 

 

 

12 มกราคม 59 16:22:39