ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นายเฉลียว จันทะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษ

วันที่ 7 สิงหาคม 2570 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นายเฉลียว จันทะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานจัดและตกแต่งบริเวณโดยรอบสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อปลูกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

30 สิงหาคม 60 07:05:46