ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดงานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านโนนหว้านไฟ หมู่

วันที่ 21 กันยายน 2560 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดงานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ บ้านโนนหว้านไฟ  หมู่ที่ 6  ตำบลวังเพิ่ม  อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น  โอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วย น.ส. สุนันทา กิจบุญชู นวส.ชำนาญการ  ได้ออกหน่วยสำนักงานเกษตรอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้านการเกษตรกแก่ประชาชนด้วย

 

25 กันยายน 60 14:31:05