ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู เข้าร่วมเป็

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีล้วน  ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีอันเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐาน  และมีการจัดกิจกรรมเนื่องใน   "วันสตรีสากล" รำบวงสรวงโดยกลุ่มสตรีชาวสีชมพู ณ.สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

นางสาวราตรี  โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว
 

8 มีนาคม 61 18:04:33