ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.นิภาภรณ์ ดู่ป้อง นวส.ชำนาญการ ร่วมประก

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.นิภาภรณ์ ดู่ป้อง นวส.ชำนาญการ  ร่วมประกวดคุ้ม ตามโครงการชุมชนน่าอยู่บ้านท่าช้างลดปริมาณขยะ ณ บัานท่าช้าง ม.9 ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

นางสาวราตรี  โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ (บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว


 

5 เมษายน 61 10:04:09