ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นว

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเพาะเห็ดขอนขาว ม.4 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า ม.2 และ ม.11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มๆละ 25 ราย เห็ดเริ่มออกดอกให้ผลผลิตแล้ว

 

 

 

 

 

นางสาวราตรี  โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ (บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว

10 ตุลาคม 61 16:35:48